» سازمان بیمه سلامت
  • ۲۰ هزار مددجوی استان بوشهر تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند
  • بوشهر – مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: ۲۰ هزار مددجوی استان بوشهر تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.