» سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
  • کاهش ۷ تا ۱۵ درجه‌ای دما در استان بوشهر/ کشاورزان مراقب باشند
  • بوشهر – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از کاهش ۷ تا ۱۵ درجه‌ای دما در استان بوشهر خبر داد و گفت: با توجه به این وضعیت کشاورزان مراقب باشند.
  • واحدهای دامداری غیر صنعتی استان بوشهر ساماندهی می‌شوند
  • بوشهر – مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: واحدهای دامداری غیر صنعتی استان بوشهر ساماندهی می‌شوند.
  • ۳۰۰ هکتار گلخانه جدید در استان بوشهر ایجاد می‌شود
  • بوشهر – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، امسال ۳۰۰ هکتار گلخانه جدید در استان بوشهر ایجاد می‌شود.
  • ۶۰۰۰ هکتار اراضی استان بوشهر تحت پوشش آبیاری نوین قرار می‌گیرد
  • بوشهر – رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: شش‌هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر تحت پوشش سامانه نوین آبیاری قرار می‌گیرد.