» سازمان جهاد کشاورزی بوشهر.
  • ۶۰۰۰ هکتار اراضی استان بوشهر تحت پوشش آبیاری نوین قرار می‌گیرد
  • بوشهر – رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: شش‌هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر تحت پوشش سامانه نوین آبیاری قرار می‌گیرد.