» سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
  • بهره‌برداری از ۴۰ طرح صنعتی در استان بوشهر تا پایان سال جاری
  • به گزارش گروه استانهای خبرگزاری آنا از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر،رسول گورکی اظهار کرد: پیشبینی میشود تعداد ۴۰ طرح صنعتی با سرمایهگذاری ۲۶ هزار میلیارد ریال با ایجاد اشتغال یکهزار و ۱۰۰ نفر تا پایان سال جاری در استان بوشهر به بهرهبرداری برسد. وی اضافه کرد: در صورت تأمین اعتبار مالی، تعداد […]