» سازمان لیگ برتر
  • مخالفت سازمان لیگ با درخواست عبدالله ویسی
  • سازمان لیگ فوتبال ایران با درخواست عبدالله ویسی برای تغییر تاریخ بازی تیم فوتبال شاهین بوشهر در لیگ دسته اول مخالفت کرد.