» سازمان محیط زیست
  • منطقه ویژه اقتصادی بندر دیلم در سازمان محیط زیست تصویب شد
  • بوشهر – استاندار بوشهر از تصویب منطقه ویژه اقتصادی بندر دیلم در دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست پس از توقفی طولانی خبر داد.
  • رشد ۶۶ درصدی سوادآموزان در استان بوشهر
  • رییس بیمارستان سلمان فارسی بوشهر گفت: با ارائه خدمات مناسب به بیماران، رضایتمندی مردم از این بیمارستان به بیش از ۹۶ درصد رسیده است.