» سازمان پدافند غیرعامل
  • مراکز پر خطر و نقاط آسیب‌پذیر شهرها شناسایی می‌شود
  • بوشهر – رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: با تامین اعتبار مورد نیاز، مراکز پر خطر و نقاط آسیب‌پذیر شهرها شناسایی و راه حل رفع مشکلات نیز ارائه می‌شود.
  • رزمایش‌های تخصصی در حوزه پدافند شیمیایی و هسته‌ای برگزار می‌شود
  • بوشهر – رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر افزایش آمادگی دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌ها در حوادث طبیعی گفت: رزمایش‌های تخصصی در عرصه پدافند شیمیایی و هسته‌ای برگزار می‌شود.