» شعارسال 98
  • پرورش دهندگان آرتمیا و جلبک در بوشهر حمایت می شوند
  • استاندار بوشهر گفت: پرورش دهندگان آرتمیا و جلبک به عنوان ظرفیت مزیتی و تولیدی خاص برای دراستان مورد حمایت ویژه قرار می گیرند.
  • نیروگاه اتمی بوشهر از ایمن‌ترین نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان است
  • استاندار بوشهر با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در عرصه نیروگاه اتمی گفت: نیروگاه اتمی بوشهر از ایمن‌ترین نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان است.