» شهرداري بوشهر
  • شهرداری بوشهر نمی تواند از تیم شاهین درلیگ برتر حمایت کند
  • بوشهر- ایرنا- سخنگوی هیات مدیره باشگاه شاهین شهرداری بوشهر گفت: با توجه به صراحت قانون این باشگاه با استفاده از منابع مالی شهرداری قادر به تیم داری در لیگ برتر فوتبال کشور نیست.