» عید سعید فطر
  • لزوم رفع کمبود آب استان بوشهر/ ‏‬خاموشی برق در تابستان لغو شود
  • بوشهر – تاکید بر لزوم رفع کمبود آب شرب و پرهیز از اعمال ‏‬ خاموشی برق در تابستان از نکات مهم مطرح شده در نماز عید فطر کنگان و دیر بود.