» فستیوال کوچه موسیقی بوشهر
  • "کوچه" از بیت المال هزینه نکرده است
  • ایلنا: نشست خبری دومین فستیوال "کوچه" بعد از ظهر امروز با حضور طراح و برخی عوامل اجرایی این رویداد موسیقایی و اصحاب رسانه در بوشهر برگزار شد.