» مجروحان
  • چهار نفر از شهدای حادثه شناور کنارک بوشهری هستند
  • استاندار بوشهر با اشاره به شیوع کرونا در استان خوزستان گفت: برای پیشگیری از شیوع و انتقال این بیماری محورهای ورودی و خروجی استان بوشهر به این استان کنترل می‌شود.