» مجموعه کارگری
  • ۱۷۰میلیارد ریال به تکمیل ۴طرح ورزش کارگری بوشهر اختصاص یافت
  • بوشهر- ایرنا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: از محل اعتبارات سفر اسفند ماه سال گذشته رئیس جمهوری به این استان ۱۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل چهار طرح ورزش کارگری اختصاص یافت.