» محدودیت کرونایی
  • تداوم محدودیت های کرونایی تا خارج شدن استان از وضعیت قرمز
  • مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از گازدار شدن ۹ شهر و ۹۵ روستای شهرستان دشتستان از نعمت گاز خبر داد.