» محسن شریفیان
  • آغاز کوچه فستیوال در بوشهر/ اجرای موسیقی نواحی مختلف ایران
  • بوشهر – برنامه کوچه فستیوال بوشهر با اجرای موسیقی نواحی و اجرای گروه‌هایی از نقاط مختلف ایران در بافت تاریخی بوشهر آغاز شد.