» محسن غفوریان
  • کمبود نیرو در مدارس استثنایی/ هیچ کلاسی بدون معلم نمی‌ماند
  • معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به کمبود نیرو در مدارس استثنایی گفت: دانش آموزی بدون معلم و کلاس نخواهد بود.