» محکومیت آمریکا
  • راهپیمایی حمایت از نهاد انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • نمازگزاران استان بوشهر پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از سپاه پاسداران و ابراز انزجار از آمریکا راهپیمایی کردند.