» محکومیت اهانت
  • رییس شورای افتا اهل سنت اهانت به پیامبر اکرم(ص) را محکوم کرد
  • عضو شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت کشور و رییس شورای افتا اهل سنت استان بوشهر اهانت نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر اکرم(ص) را محکوم کرد.