» منصوب
  • مسئول بسیج دانشجویی شهرستان ماهشهر منصوب شد
  • احمدزاده، در حکمی به عنوان مسئول بسیج دانشجویی شهرستان ماهشهر منصوب شد.