» منصور رحمانیان
  • خلیج‌فارس متلاطم می شود /وقوع گردوخاک محلی
  • کارشناس هواشناسی بوشهر با اشاره به شرایط سینوپتیکی و آینده نگری گفت : بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد طی امروز تا اوایل هفته آینده در برخی از ساعات شبانه روز، عمدتاً در ساعاتی از ظهر تا شب به سبب وزش باد شمال غربی، دریا تا حدودی متلاطم خواهد شد.