» منطقه خاییز تنگ بنیون بوشهر
  • دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر فردا به تور طبیعت‌گردی می‌روند
  • دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر به همت انجمن کوهنوردی دانشگاه، فردا به تور طبیعت‌گردی می‌روند.