» منوچهری
  • سم‌پاشی بیش از ۳ هزار هکتار اراضی استان بوشهر علیه ملخ‌های صحرایی
  • ایلنا: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: مبارزه علیه ملخ‌های صحرایی تا کنون در ۳ هزار و ۱۵۰ هکتار از اراضی استان بوشهر انجام شده است.