» منویات رهبری
  • هیئت‌های مذهبی در اجرای منویات رهبری پیشگام باشند
  • بوشهر – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: هیئت‌های مذهبی در اجرای منویات رهبری پیشگام باشند.