» منویات مقام معظم رهبری
  • حکم عضویت "مهرداد ستوده " در هسته گزینش استانداری بوشهر تمدید گردید
  • در حکمی از سوی نماینده وزیر کشور و دبیر هیات مرکزی گزینش ، عضویت مهرداد ستوده در هسته گزینش استانداری بوشهر تمدید شد.