» مهارت آموزی فنی حرفه ای
  • مهارت آموزی در سطح روستاهای استان بوشهر گسترش میابد
  • بوشهر- مدیرکل فنی و حرفه ای استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۹۰ روستای استان کارگاههای آموزشی مهارتی سیار مستقر شده است‌ که با برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان گسترش خواهد یافت.