» مهدكودك
  • ۱۵هزار کودک بوشهری با علم پسماند آشنا شدند
  • بوشهر- ایرنا- مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر گفت: ۱۵ هزار نفر در مهدکودک‌ها و مدارس این شهر با آموزش های مرتبط با پسماند آشنا شدند.