» مهدی انصاری
  • استفاده از ظرفیت‌های هنری بوشهر برای امیدآفرینی در شرایط کرونایی
  • بوشهر – رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: استفاده از ظرفیت‌های هنری بوشهر برای امیدآفرینی در شرایط کرونایی را در دستور کار داریم.