» مهدی صفی خانی
  • ممنوع بودن افزایش شهریه مدارس بدون اخذ مجوز کارگروه تنظیم بازار
  • معاون نظارت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر گفت: هرگونه افزایش شهریه مدارس بدون مجوز کارگروه تنظیم بازاراستان بوشهر ممنوع است.