» مهرالله رخشانی‌مهر
  • توسط معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس صورت گرفت
  • آبپخش،دشتستان،بوشهر(پانا)_ مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت : تکمیل پروژهای‌های نیمه تمام در کشور از اولویت‌های کاری سازمان نوسازی مدارس است که این پروژه در حوزه‌های آموزشی و پرورشی قابل توجه است. یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام دبستان شهیدرضایی منفرد است که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه تأمین می‌شود . مهرالله رخشانی‌مهر […]