» مهرداد پژوهان
  • مقاله عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد در ژورنال بین‌المللی نمایه شد
  • به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از دشتستان، مقاله مهرداد پژوهان عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان با عنوان Geomorphic Analysis of the Southern Zagros Mountain Belt: Insight into a Remotely Sensed Fractal Approach در ژورنالSpringer با نمایه ISI،شاخصQ2 و Hi 52 به چاپ رسید. پژوهان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در دشتستان درباره […]