» مهمان ناخوانده
  • مبارزه با ملخ صحرایی در بیش از ۷۸ هزار هکتار اراضی استان بوشهر اجرا شد
  • معاون جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تاکنون در سطح ۷۸ هزار هکتار اراضی ۷ شهرستان استان بوشهر علیه آفت ملخ صحرایی سم‌پاشی شده است.