» مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی
  • کشف ۶۵ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در شهرستان دیّر
  • به گزارش گروه استانهای خبرگزاری آنا از وبدای بوشهر، احمد آخوندی با تأکید بر اهمیت نقش کارشناسان بهداشت محیط در حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، اظهارکرد: اقدامات بهموقع کارشناسان بهداشت محیط شهرستان دیّر دربازدیدهای روزانهموجب کشف و معدوم ۶۵ تن مواد غذایی فاسد در سال گذشته شد و کشف این حجم از مواد غذایی […]