» موتورسیکلت
  • اطلاعیه فرماندهی انتظامی دشتستان درباره موتورسیکلت های رسوبی
  • ایلنا: فرماندهی انتظامی شهرستان دشتستان از صاحبان موتور سیکلت‌های رسوبی خواست تا با دردست داشتن مدارک هویتی خود و موتور سیکلت به این فرماندهی مراجعه کنند.