» موتورچهارچرخ
  • موتورچهارچرخ های بدون مجوز در ساحل گناوه جمع آوری شدند
  • گناوه-ایرنا- در اجرای یک طرح ضربتی ، موتورهای چهار چرخ بدون مجوز در ساحل گناوه با حضور دستگاههای مرتبط و نهادهای انتظامی جمع آوری شدند.