» موسی کمالی
  • مشکلات جزیره خارگ با تلاش مسئولان رفع شود
  • بوشهر – بخشدار جزیره خارگ گفت:‌ مشکلات جزیره خارگ با تلاش مسئولان رفع شود.
  • جزیره خارگ با نگاه ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد
  • بوشهر – امام جمعه خارگ گفت: جزیره خارگ با نگاه ویژه ای مورد توجه قرار گیرد.
  • مشکلات اشتغال بومیان جزیره خارگ رفع شود
  • بوشهر – امام جمعه خارگ خوستار رفع مشکلات اشتغال بومیان جزیره خارگ شد و گفت: با تلاش همه مسئولان، مشکلات جزیره خارگ به تدریج در حال حل شدن است.