» میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوشهر
  • موزه منطقه ای خلیج فارس امسال به بهره برداری می رسد
  • بوشهر- سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت :موزه منطقه ای خلیج فارس تامین اعتبار شده وامسال در بوشهر به بهره بردای می رسد..