» نادر تمیمی
  • دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر کمک خود را برای سیل‌زدگان فرستادند
  • بوشهر – ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف استان بوشهر کمک‌های خود به سیل‌زدگان را ارسال کردند.
  • دو نیروگاه خورشیدی در شهرستان دشتی به بهره برداری رسید
  • بوشهر – دو نیروگاه خورشیدی در شهرستان دشتی استان بوشهر با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات ساعت به بهره برداری رسید.