» نامساعد
  • دریانوردی بوشهر: خلیج فارس برای ترددهای دریایی نامساعد است
  • بوشهر- ایرنا- رئیس اداره ایمنی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: خلیج فارس برای ترددهایی دریایی نامساعد شده و این وضعیت تا روز جمعه هفته جاری تداوم دارد.