» ناپايداري جو
  • ناپایداری جوی در بوشهر تداوم دارد
  • بوشهر- ایرنا- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: شرایط ناپایداری جوی حاکم بر این استان تا پایان هفته جاری تداوم دارد.