» ناپایداری جوی
  • ورود سامانه جدید بارشی به کشور
  • فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان مانع انتقال ۶۳۰ کیلوگرم تریاک به استان همجوار شد.