» ناپایداری های جوی
  • ادامه ناپایداری‌های جوی در استان بوشهر
  • معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به آغاز اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند از امروز گفت: مردم همکاری بیشتری با اجرای این طرح داشته باشند تا به سلامت جامعه کمک بیشتری شود.