» هفته دولت
  • مسئولان شهرستان کنگان عملکرد خود را برای مردم اعلام کنند
  • بوشهر – فرماندار شهرستان کنگان گفت: مسئولان شهرستان کنگان عملکرد خود را برای مردم اعلام کنند.