» پالایشگاه هشتم
  • برون‌سپاری فعالیت‌ فازهای ۲۰ و ۲۱ به شرکت‌های داخلی
  • کاروان های راهیان نور تنها فرصت عمومی برای آشنایی با ایثارگری های مردم و حضور در جزیره مقاوم خارگ قلمداد می شود .