» پاکسازی
  • پاکسازی سواحل گناوه از آلودگی نفتی توسط دستگاه های اجرایی
  • ایلنا: فرماندار گناوه از پاکسازی سواحل این شهرستان از آلودگی نفتی توسط دستگاه های اجرایی خبرداد.