» پایگاه فرهنگی
  • ۸ پایگاه فرهنگی دربافت های ناکارآمد بوشهر فعال شد
  • بوشهر- ایرنا- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهرگفت: براساس تفاهم نامه این سازمان با وزارت کشور هشت پایگاه فرهنگی اجتماعی در بافت های ناکارآمد این استان راه اندازی شده است.